Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2015

amostbahnhof
8397 8bdf 500
I miss you sooooooo much!
amostbahnhof
Reposted fromvolldost volldost viaVonKleist VonKleist
7542 bd78 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaVonKleist VonKleist
3898 fe4d

funkysafari:

photograph by Jerry Ting

Reposted fromkettugasm kettugasm viawhite-freesia white-freesia

February 22 2015

amostbahnhof
amostbahnhof
Reposted fromhairinmy hairinmy
amostbahnhof
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
4066 d649 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2
4065 1ace 500

the-best-of-funny:

jackaloper:

thethespacecoyote:

I found these off brand cereals and they all sound like weird euphemisms for gay people

*straight person voice* is he a…. y’know,.. marshmallow matey

HUMOR BLOG

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2
amostbahnhof
8300 9676
Reposted fromparkaboy parkaboy
4050 d695 500

daily-biology:

The Capybara, a large rodent native to South America, is capable of running as fast as a horse

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2
3977 1512
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2
amostbahnhof
amostbahnhof
1871 3366 500
Reposted fromraksha raksha
amostbahnhof
Powiem ci coś. Wiesz, że człowieka można rozkochać pieszczotą? Już jako mały chłopiec zauważyłem, że dorośli popadają w potrzebę taką, żeby się dotykać, nawet jeśli jeszcze nie są całkiem zakochani. Przy czym bywają to gesty nie tylko spokojne i opanowane – stateczne, jak w wieku dorosłych by wypadało. Zdarzają się też dotknięcia niesforne, niegrzeczne i rozbrykane. Mocne, zdecydowane i zaborcze, jakby kierował nimi nie rozum, lecz jakaś pazerność niecierpliwa. Nie wiedziałem wtedy, że w tej chciwości przejawia się miłość. 
Miłość jest potrzebą bezwzględną - nieokiełznaną chciwością posiadania drugiego człowieka, przejęcia na własność jego ciała i duszy, a nawet jeśli są ludzie, co w duszę nie wierzą, to i tak nie potrafią się powstrzymać od zajęcia miejsca, które na nią przeznaczono. Pod tym względem miłość niczym nie różni się od pospolitego złodziejstwa, piractwa, zaborów austriackich, rosyjskich i pruskich, a także od zuchwałej kradzieży z włamaniem.
Potem, gdy byłem już większy, spostrzegłem zdumiewającą prawidłowość. Wielka miłość zawsze poprzedzona jest wielkim tarciem. Osoby popadające w zakochanie najpierw muskają się delikatnie, ocierają, z czasem rośnie w nich stanowczość, której towarzyszy wzajemne na siebie natarcie, w jednym celu - wspólnego tarcia, rozcierającego drobiny uczuć po skórze, rozprowadzającego po najodleglejszych zakątkach. Wtedy zrozumiałem jedno. Miłość to nie szczypiorek i nie rośnie w człowieku, jak cebula w ziemi. Przychodzi z zewnątrz - może ze słońca, a może z chmur, może niesie ją wiatr znad łąk, a może halny z gór, a może sztorm znad morza. Tego nie wiem. Wiem tylko, że miłość osadza się na skórze. Jak pył, piach, krople wody. 
To dlatego człowiek dostaje gęsiej skórki. W chwilach wielkich emocji, serce bije na trwogę i wśród drobnych włosków na skórze ogłaszany jest alarm, stają zatem wyprostowane, w pozycji na baczność, by przed nagłym uczuciem bronić dostępu do organizmu. Biolodzy mówią, że to reakcja pilomotoryczna, skurcz mięśni przywłosowych, którego celem jest stworzenie warstwy ochronnej, izolującej przed nagłym czynnikiem z zewnątrz. Ale miłość ma swoje sposoby i nie straszne jej są pilomotoryczne reakcje przestraszonego człowieka. Podstępnie sączy mu do ucha pokusy cielesne – „dotnij jego dłoni”, „pogłaszcz jej piersi”, „przesuń dłonią wśród ud, zobacz jak je dla ciebie rozchyla”. I człowiek wyciąga ramiona, obejmuje, ściska i przytula, głupi i niczego nieświadomy, bezwolny niewolnik kosmicznej miłości, wchodzącej przez wszystkie jego otwierające się posłusznie pory - bo właśnie po to ludzie się głaszczą i pieszczą – by miłość weszła przez skórę do środka. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromfrom-the-inside from-the-inside
amostbahnhof
Reposted frommarfi marfi
amostbahnhof
3602 499a
9110 28a6 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk

January 20 2015

4213 782e

edwardspoonhands:

The original character descriptions of Friends

Reposted fromyourfavouritechild yourfavouritechild
amostbahnhof
2597 7002 500
Reposted fromlaters laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl